Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

OSTATECZNY WYKAZ PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

 

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej https://budzetobywatelski.brzeg.pl/ został zamieszczony ostateczny wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie na zasadach określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Każdy z tych projektów został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym oraz merytorycznym oraz jest zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Zgodnie z Harmonogramem głosowanie przez mieszkańców Brzegu na projekty, które spełniły wymagania określone w Regulaminie i zostały rozpatrzone pozytywnie, odbędzie się
od 27 maja do 17 czerwca 2022 r.                                                                                                                                                            

BURMISTRZ

(-) Jerzy Wrębiak