Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

OSTATECZNY WYKAZ PROJEKTÓW, KTÓRE BĘDĄ PODDANE POD GŁOSOWANIE

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej https://budzetobywatelski.brzeg.pl został zamieszczony ostateczny wykaz projektów, które będą poddane pod głosowanie na zasadach określonych w Regulaminie Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Każdy z tych projektów został pozytywnie zweryfikowany pod względem formalnym oraz merytorycznym oraz jest zgodny z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Zgodnie z Harmonogramem głosowanie przez mieszkańców Brzegu na projekty, które spełniły wymagania określone w Regulaminie i zostały rozpatrzone pozytywnie, odbędzie się
od 11 sierpnia do 25 sierpnia 2021 r.

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                                                                             (-) Jerzy Wrębiak