Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

Zmiana harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Brzegu

Uprzejmie informuję, że wstępna weryfikacja projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Brzegu na 2021 rok, spowodowała konieczność zwrócenia się m.in. do jednostek podległych oraz Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o wydanie opinii w zakresie możliwości realizacji poszczególnych projektów. 

W związku z powyższym zmianie ulega harmonogram BOB.

Głosowanie potrwa od 1 lipca do 19 lipca 2021 roku, a ogłoszenie wyników nastąpi dnia 23 lipca 2021 roku.

 

                                                                                                                                                                            BURMISTRZ
                                                                                                                                                                            (-) Jerzy Wrębiak