Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

Zgłoś projekt do Budżetu Obywatelskiego Brzegu

 

 • Mieszkaniec Brzegu może złożyć nie więcej niż jeden projekt w danym roku.
 • Projekt złożony przez osobę niepełnoletnią wymaga zgody opiekuna prawnego.
 • Mieszkaniec Brzegu może poprzeć dowolną liczbę projektów.
 • Wnioskodawca może złożyć projekt w formie: elektronicznej, pisemnej, osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 • Do projektu musi być dołączona lista podpisów mieszkańców popierających projekt, zawierająca co najmniej:
  • 30 podpisów, w przypadku projektu inwestycyjnego, w tym podpis wnioskodawcy,
  • 15 podpisów w przypadku pozostałych projektów (nie inwestycyjnych), w tym podpis wnioskodawcy.
 • Projekty do BOB można składać wyłącznie w terminach określonych przez Burmistrza w Harmonogramie BOB. W przypadku wysyłki w formie papierowej decyduje data stempla pocztowego.
 • Zgłoszone projekty podaje się do publicznej wiadomości na zasadach określonych w § 5 Regulaminu.

 

Pola oznaczone gwiazdką muszą być wypełnione.

Informacje o projekcie

Dozwolone rozszerzenia pliku to png, jpeg, jpg, doc, docx, odt, rtf, pdf
Rodzaj projektu*

Dane wnioskodawcy

(wymagane dane przedstawiciela ustawowego/opiekuna tj. imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz zgoda na złożenie projektu oraz wypełnienie części formularza zawierającego zgodę przedstawiciela ustawowego/opiekuna na zgłoszenie projektu)
Dozwolone rozszerzenia pliku to png, jpeg, jpg, doc, docx, odt, rtf, pdf
Dozwolone rozszerzenia pliku to png, jpeg, jpg, doc, docx, odt, rtf, pdf