Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

Harmonogram

 

1. Kwota 100.000,00

    Projekty inwestycyjne 70.000,00
    Projekty pozostałe 30.000,00 zł

2. Termin zgłaszania projektów

    od 1 lutego do 18 lutego 2022 r.

3. Termin weryfikacji

    od 21 lutego do 28 lutego 2022 r.

4. Termin ogłoszenia wyników weryfikacji projektów oraz podanie terminu składania odwołań

   wyniki: 1 marca 2022 r.
   składanie odwołań w terminie: do 8 marca 2022 r.  

5. Termin rozpatrzenia odwołań:

    bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 15 marca 2022 r.

6. Termin ogłoszenia ostatecznych wyników weryfikacji: 16 marca 2022 r.

7. Termin i miejsce głosowania

     Ratusz (Rynek) i Stadion Miejski (ul. Sportowa 1 w Brzegu) – w dni pracujące
     od 28 marca do 22 kwietnia 2022 r.

     w formie elektronicznej na stronie internetowej https://budzetobywatelski.brzeg.pl (całą dobę)

8. Termin podania wyników

    29 kwietnia 2022 r.