Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

Harmonogram

 

1. Kwota 100.000,00 zł

    Projekty inwestycyjne 70.000,00 zł
    Projekty pozostałe 30.000,00 zł

2. Termin zgłaszania projektów

    od 1 marca do 22 marca 2021 r.

3. Termin weryfikacji

    od 23 marca do 9 lipca 2021 r.

4. Termin ogłoszenia wyników weryfikacji wraz z opiniami projektów § 23 i § 24 oraz podanie terminu składania odwołań

   wyniki: 13 lipca 2021 r.
   składanie odwołań w terminie: do 20 lipca 2021 r.  

5. Termin rozpatrzenia odwołań:

    bez zbędnej zwłoki, najpóźniej do 23 lipca 2021 r.

6. Termin ogłoszenia ostatecznych wyników weryfikacji § 24 26 lipca 2021 r.

7. Termin i miejsce głosowania

     Ratusz (Rynek) i Stadion Miejski (ul. Sportowa 1 w Brzegu)
     od 11 sierpnia do 25 sierpnia 2021 r.

8. Termin podania wyników

    1 września 2021 r.