Budżet Obywatelski Brzegu
Logo wersji dla słabowidzących WCAG

O Budżecie


Idea Budżetu obywatelskiego

Ideą budżetu obywatelskiego jest rozwijanie dialogu społecznego oraz  budowanie poczucia współdecydowania i odpowiedzialności poprzez wpływ mieszkańców na gminne wydatki.

Budżet Obywatelski Brzegu (BOB)

W 2020 roku  Gmina Brzeg przekaże 100 tysięcy złotych w ramach budżetu obywatelskiego na realizację pomysłów mieszkańców naszego miasta.

Zgłoszone przez mieszkańców zadania będą dzielić się na dwie kategorie:

  • inwestycyjne, w wyniku których powstaną środki trwałe -
    w wysokości 70% ogółu środków przeznaczonych na realizację BOB,
  • pozostałe - 30% ogółu środków przeznaczonych na realizację BOB

Zasady i tryb realizowania budżetu obywatelskiego, w tym przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami  Brzegu, określa Uchwała
Nr XIV/163/19 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 24 października 2019 roku w  sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Brzegu.

Budżet obywatelski, który w myśl ustawy o samorządzie gminnym, stanowi szczególny rodzaj konsultacji społecznych, umożliwi mieszkańcom Brzegu wzmocnienie postaw obywatelskich
i współodpowiedzialności za to, co dzieje się w najbliższym otoczeniu oraz umożliwi wgląd w proces zarządzania gminą, a przedstawicielom władzy samorządowej pozwoli lepiej poznać potrzeby mieszkańców.

Mamy nadzieję, że wspólna realizacja Budżetu Obywatelskiego Brzegu  przyniesie jego Mieszkańcom sporo satysfakcji.  

 

Jerzy Wrębiak
(-) Burmistrz